Z WŁADZAMI NACZELNYMI

Z władzami naczelnymi organizacji społecznych, młodzieżo­wych, kulturalnych (Związek Młodzieży Socjalistycznej, Zwią­zek Młodzieży Wiejskiej. Związek Literatów-Polskich, Naczel­na Organizacja Techniczna itp.),  z centralnymi organami prasy, radia i telewizji, a także z in­nymi centralami środków masowego przekazu,z redakcjami czasopism specjalistycznych o charakterze ogól­nopolskim.Niezależnie od bezpośrednich zadań reklamowo-propagando- wych do obowiązku tego wydziału należy: organizacja i nadzór nad działalnością przedsiębiorstw w za­kresie kolportażu książki, organizacja i nadzór nad działalnością klubów książki i klu­bów miłośników książki przy księgarniach,organizacja i nadzór nad całokształtem upowszechnienia książ­ki na wsi,  opracowywanie założeń loterii książkowej i nadzór nad jej wykorzystaniem w sieci księgarskiej.

 

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.