RÓŻNE METODY DZIAŁANIA

Przedstawione tu dwie grupy sojuszników księgarstwa różnią się metodą działania, ale praca pierwszej z nich (środków maso­wego przekazu) stanowi pomoc i wsparcie dla działalności czynników grupy drugiej. Inspiratorska i organizatorska rola księgarstwa polega na tym, by maksymalnie nasycając działalność środków masowego przekazu problematyką książki i czytelnictwa — dopomagać tym wszystkim czynnikom, które pracują bezpośrednio w środowisku wiejskim. O ile jednak inspiratorem i organizatorem propagan­dowej działalności wiejskich ogniw upowszechnienia książki jest księgarz z powiatu (księgarnia powiatowa), to w odniesieniu do prasy, radia, telewizji — inspiracja współpracy leży w obowiąz­kach Centrali Księgarstwa (na szczeblu centralnym) bądź zarzą­dów przedsiębiorstw wojewódzkich „Domu Książki” (ich komó­rek reklamy i upowszechnienia książki), w odniesieniu do woje­wódzkich ogniw masowego przekazu.

Hej! Jestem Tomek i na co dzień zajmuję się mała agencją reklamową. Ten blog to moja pasja i forma komunikacji z innymi. Jeśli podobają Ci się moje posty to zapraszam do komentowania i zostawiania śladu po sobie w formie like`a pod postem.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.