Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

Witaj na blogu!

Witam na bogu poświęconym mediom i reklamie. Znajdziesz tutaj wpisy dotyczące funkcjonowania mediów i reklamy w Internecie.
Zapraszam do lektury!

 

WSKAZANE WARTOŚCI

Z uwagi na wskazane właściwości moż­na więc, reasumując, powiedzieć, że przygoda jest czynnością swobodną lub zaplanowaną, która wymaga specjalnych okolicz­ności czasu i przestrzeni, odrębnych od codziennego bytowania, polegających na wejściu w nowe układy i role osobnicze; ich przebieg może mieć charakter zabawy, testu, trudu, próby itp. słowem takiego splotu faktów i wydarzeń, które wnoszą w ludzką egzystencję porcję intensywnych i niezwykłych przeżyć. Podsumowując nasze wstępne uwagi o miejscu przygody zaj­mowanym w życiu młodego człowieka, gdzie jej wizje naturalną koleją rzeczy zapładniają wyobraźnię i determinują różne decyzje życiowe (znane są i współcześnie fakty ucieczki z domu w po­goni za iluzją ciekawszego życia), można powiedzieć, że walory opisywanego zjawiska rosną w klimacie nieoficjalności, sponta­nicznej reakcji na nowe i nieznane.